wrapper

Останні новини

Профлідерам

Профлідерам (38)

!!!УВАГА !!! ТЕРМІНОВО !!! Матеріали до акції 30.01.2020

Матеріали для ознайомлення членів профспілки до акції 30.01.2020

imgsmall-1024x632

Подробнее ...

Щодо окладу завідувача ДНЗ_на оргланки_02.12.2019

ываыв

Шановні колеги!

На адресу Донецького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України надходять звернення від організаційних ланок обласної організації Профспілки щодо критеріїв визначення тарифного розряду, за яким визначається розмір посадового окладу директора (завідувача) закладу дошкільної освіти, визначений у додатку 9 до наказу No557 МОН України від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Донецька обласна організація Профспілки розглянула листи щодо встановлення розміру посадового окладу директора закладу дошкільної освіти і повідомляє наступне. Посадовий оклад керівника закладу дошкільної освіти встановлюється відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. No557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. No102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти». Зокрема Додатком 9 до наказу No557 передбачений діапазон тарифних розрядів за посадою завідувача від 14 до 16. Конкретний розмір посадового окладу завідувача, а саме 14, 15 чи 16, встановлює засновник або уповноважений ним орган. Така норма витікає з положень пункту 3 статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. No2628, згідно з яким керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

При цьому вимоги щодо диференціації розміру тарифного розряду залежно від стажу педагогічної роботи чи кваліфікації не встановлено. Одним із критеріїв для визначення розміру посадового окладу керівника є кількість дітей у закладі. Згідно із приміткою 2 до пункту 11 Інструкції No102 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. No471, що розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року No643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки») посадові оклади завідувачів дошкільними навчальними закладами із середньомісячною кількістю дітей понад 60 за кожні наступні 60 дітей підвищуються на 3 відсотки. Обліковий склад дітей ураховується станом на 1 січня кожного року (підпункт «б» п. 19 Інструкції No102). Виконавець: Волков Дмитро Анатолійович.

Тел.: +38 (050) 84-446-13

На розмір посадового окладу завідувача дошкільним закладом впливає також рівень освіти. Якщо завідувач не має вищої освіти, то встановлений посадовий оклад, що відповідає 14, 15 чи 16 тарифному розряду, зменшується на 0,14 мінімальної заробітної плати (примітка 1 до п. 11 Інструкції No102). Під вищою освітою в застосуванні цієї примітки слід розуміти освіту, отриману працівником у вищих навчальних закладах, перелік яких зазначено у розділі I. «Вища освіта» додатку No4 до Інструкції No102. Для визначення суми, на яку знижується оклад, застосовується розрахункова величина мінімальної заробітної плати 0,6 грн., збільшена на коефіцієнти підвищення посадових окладів педагогічних працівників впродовж 1994-1996 років. Їх добуток складає число 54,03. Тому розмір посадового окладу в цьому випадку має зменшуватися на 4,54 грн. (0,14 × 0,6 × 54,03). Згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. No930, керівні працівники закладів освіти атестуються лише на відповідність займаній посаді. Атестація керівників закладів дошкільної освіти, як і інших закладів освіти (керівних кадрів), на встановлення їм тарифного розряду зазначеним Положенням не передбачена.

З повагою

в. о. голови Донецької обласної

організації Профспілки працівників

освіти і науки України Тетяна ЗАМОРСЬКА

Подробнее ...

Щодо відпуски вихователів_на оргланки_02.12.2019

ываыв

Шановні колеги!

На адресу Донецького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України надходять звернення від організаційних ланок обласної організації Профспілки щодо методики розрахунку кількості днів щорічної основної відпустки педагогічним працівникам, яким, згідно із постановою КМУ від 10.07.2019 р. No694 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. No346», з 01.01.2020 р. кількість днів щорічної основної відпустки збільшено до 56 календарних днів, а саме врахування періоду за який надається відпустка. Питання виникло в зв’язку з тим, що основна тарифна відпустка надається працівнику за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ст. 6 Закону України «Про відпустки»). Тому в деяких організаціях виникло питання щодо розрахунку кількості днів щорічної основної відпустки педагогічним працівникам, яким, згідно із постановою No694, з 01.01.2020 р. кількість днів щорічної основної відпустки буде збільшено до 56 календарних днів. Донецька обласна організація Профспілки розглянула листи щодо тривалості щорічної основної відпустки вихователів закладі дошкільної освіти у 2020 році і повідомляє наступне. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. No694 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. No346» вихователям закладів дошкільної освіти передбачено тривалість щорічної основної відпустки 56 календарних днів. Пунктом 2 цієї постанови передбачено набуття її чинності з 1 січня 2020 року. Зазначена постанова не містить норм про надання щорічної основної відпустки

вихователям у зв’язку зі збільшенням її тривалості з 42 до 56 календарних днів пропорційно відпрацьованому робочому часу впродовж робочого року.

Тому при складанні графіка черговості надання щорічних основних відпусток вихователям у 2020 році необхідно виходити з затвердженої постановою No694 її тривалості 56 календарних днів.

З повагою

в. о. голови Донецької обласної

організації Профспілки працівників

освіти і науки України Тетяна ЗАМОРСЬКА

Подробнее ...

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 липня 2019 р. N 694

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 346

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 p., N 13, ст. 550; 2012 р., N 54, ст. 2162; 2015 р., N 62, ст. 2023; 2018 р., N 68, ст. 2284) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН


Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. N 694

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 346

1. У назві та пункті 1 постанови слова "навчальних закладів" замінити словом "закладів".

2. У Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова "навчальних закладів" замінити словом "закладів";

2) у пункті 1, першому реченні пункту 5 та абзаці першому пункту 6 слова "навчальних закладів" замінити словом "закладів";

3) в абзацах першому, третьому і четвертому пункту 2 та абзаці другому пункту 6 слова "навчальні заклади" в усіх відмінках замінити словами "заклади освіти" у відповідному відмінку;

4) у додатку до Порядку:

у назві додатка слова "навчальних закладів" замінити словом "закладів";

у розділі I:

назву розділу викласти в такій редакції:

"I. Заклади дошкільної освіти";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)

Директор, завідувач, вихователь-методист, інструктор з фізкультури, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог

42

Вчитель-дефектолог, учитель-логопед

56

Вихователь

56

Асистент вихователя

56";

назву пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. Дитячі будинки, заклади дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)";

позицію

"Директор

56"

замінити такою позицією:

"Директор 1

56";

позицію

"Вихователь 2

56"

замінити такою позицією:

"Вихователь

56";

у виносці 1 слова "дошкільних закладів загального типу" замінити словами "закладів дошкільної освіти, зазначених у пункті 1 цього розділу";

виноску 2 виключити;

у розділі II:

назву розділу викласти в такій редакції:

"II. Заклади позашкільної освіти";

у виносці 3 слова "навчальних закладів" замінити словом "закладів";

у розділі III:

назву розділу викласти в такій редакції:

"III. Заклади загальної середньої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати)";

позицію

"Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

56"

замінити такою позицією:

"Асистент вчителя, асистент вихователя

56";

позицію

"Вихователь (крім вихователів інтернатів при школах) 4

56"

замінити такою позицією:

"Вихователь 4

56";

позицію

"Інструктор з фізкультури середніх навчальних закладів

28"

замінити такою позицією:

"Інструктор з фізкультури

56";

позицію

"Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах

42"

замінити такою позицією:

"Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи

56";

виключити такі позиції:

"Вихователь інтернату при школі

42";

"Інструктор з фізкультури в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації

56";

"Керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в навчальних закладах для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації

56";

у виносці 4 слова "середніх спеціальних художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання дітей" замінити словами "спеціалізованих мистецьких шкіл, мистецьких шкіл (художніх і музичних шкіл, шкіл естетичного виховання тощо)";

у розділі IV:

назву розділу викласти в такій редакції:

"IV. Заклади вищої освіти, заклади післядипломної освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти";

позицію

"Вихователь

28"

замінити такою позицією:

"Вихователь

42";

виключити таку позицію:

"Вихователь, який працює у професійно-технічному навчальному закладі

42";

у тексті розділу слова "вищому навчальному закладі" замінити словами "закладі вищої освіти", а слова "професійно-технічному навчальному закладі" - словами "закладі професійної (професійно-технічної) освіти".

Подробнее ...

Керівникам, головам ПК Матеріали для ознайомлення

Керівникам, головам ПК Матеріали для ознайомлення

Без названия

Подробнее ...

+Інформбюлетень_1(28)2019_Оздоровлення та відпочинок 2019

+Інформбюлетень_1(28)2019_Оздоровлення та відпочинок 2019

Подробнее ...

Про стан фінансового забезпечення трудових і соціально-економічних прав

Про стан фінансового забезпечення
трудових і соціально-економічних прав та
інтересів працівників закладів освіти
Донецької області в умовах запровадження
Закону України «Про освіту» в 2019 році.

Подробнее ...

Про стан та динаміку профспілкового членства

Про стан та динаміку профспілкового
членства, мережу організаційних ланок
Донецької обласної організації Профспілки
працівників освіти і науки України за 2018 рік.

Подробнее ...

Про підсумки Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці

Про підсумки Всеукраїнського громадського
огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в
закладах освіти Донецької області за 2018 рік.

Подробнее ...

Про оздоровлення дітей членів Профспілки в осінньо-зимовий період

ываыв

 

19.11.2018

09-10/151

 

┌┐

на

 

           від

   

                                        

Головам міських, районних, районних у містах, вузівських організацій Профспілки працівників освіти і науки

України

┌                                                          ┐

 
 
           

Про оздоровлення дітей членів

Профспілки в осінньо-зимовий період

Шановні колеги!

Донецький обком Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що Комунальне підприємство «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» пропонує скористатися можливістю придбати путівки для дітей галузі на осінньо-зимовий період, з частковим відшкодуванням вартості (3720 грн. за путівку) за рахунок субвенцій з обласних та місцевих бюджетів.

У вартість путівки входить збалансоване п’ятиразове харчування, медичне обслуговування: фітотерапія, ароматерапія, групова Фотон-магнітна терапія, фізіотерапія, груповий інгаляторій, спелеотерапія, кисневі коктейлі, масаж, зайняття в кімнаті психологічного розвантаження та культурно масові заходи.

Заїзди терміном на

21 день

Заїзди терміном на

18 днів

Заїзди терміном на

14 днів

28.11-18.12.2018

28.11-08.12.2018

28.11-11.12.2018

22.12.-11.01.2019

22.12.- 08.01.2019

29.12.-11.01.2019

Вартість путівки:

   

7350 грн.

6300 грн.

4900 грн.

За додатковою інформацією звертатися за тел.: 050-773-78-78, 095-426-41-41

(КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини»)

В. о. голови

Донецької обласної

організації Профспілки

працівників освіти і науки України                                     Т. М. Заморська

Подробнее ...

ДАЙДЖЕСТ. Новини ФПУ, її членських організацій

 

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

 

Д А Й Д Ж Е С Т Н О В И Н

( 30 липня - 6 серпня 2018 р.)

Випуск № 1,

7 серпня 2018 року

 

ФПУ звернулась до Прем’єр-міністра з метою збереження робочих місць

Федерація профспілок України проінформувала Федерацію профспілок Луганської області та Луганську обласну організацію профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості, що, з метою збереження робочих місць працівників ПрАТ «ЛИНІК», а також підтримання соціальної стабільності у місті Лисичанськ та у регіоні, ФПУ та Центральна Рада профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України звернулася спільним листом до Прем'єр-міністра України Гройсмана В.Б. стосовно вирішення питань щодо відновлення виробничої діяльності підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та сплати податків, запобігання техногенній та екологічній небезпеці.

 

Профспілки проти несправедливого позбавлення субсидій

СПО об'єднань профспілок повідомив Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення про направлення Кабінету Міністрів України своїх пропозицій щодо вжиття заходів з припинення несправедливого позбавлення субсидій тих домогосподарств, у складі яких є особи, за яких не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з вини роботодавця.

***

Крім того, профспілковий СПО розглянув та в цілому підтримує проект Постанови Верховної Ради України «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України з вимогою внесення змін до Положення про порядок призначення житлових субсидій щодо неврахування при призначенні субсидії заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Профспілки обстоюють санітарні норми для виробництва рибної продукції

СПО об'єднань профспілок не підтримав проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України», надісланий МОЗ листом від 02.07.2018 р. № 05.3-08/16595

Проект акта передбачає скасування двох наказів МОЗ:

 1. Від 23 липня 1996 р. № 222 «Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок» зареєстрований в Мін'юсті 16 грудня 1996 р. за №715/1740.

 2. Від 06 травня 2003 року № 197 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів».

Профспілки вважають, що відміна санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів, без заміни їх на інший нормативно-правовий документ, який встановлює медичні вимоги безпеки для даного виду виробництва, створює підвищені ризики виникнення інфекційних захворювань серед споживачів цієї продукції. Наразі маємо в останні роки, згідно статистики охорони здоров'я, ріст випадків захворювання на ботулізм, однією з причин якого є неякісна рибна продукція.

Профспілки борються за збереження санітарно-епідеміологічної служби

СПО об'єднань профспілок 01.08.2018 р. не підтримав проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 2006 року № 842», який було розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 348 «Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби» з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства. Через те, що відповідного до ст.. 49 Конституції України, одним із конституційних обов'язків держави у сфері охорони здоров'я є забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя.

Проте, пропонується вилучення з наказу МОЗ України «Про формування автоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників сфери управління МОЗ України» від 19.12.2006 № 842 положень, які стосуються Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

В даний час Профспілкою працівників охорони здоров'я України в судовому порядку оскаржується зазначена постанова Уряду, якою Державну санітарно-епідеміологічну службу приписано ліквідувати (справа № 826/9285/17).

СПО об'єднань профспілок підтримано:

- проект постанови КМУ «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 432 та від 27 квітня 2011 р. № 464», розробленого Мінекономрозвитку.

Проектом пропонується викладення у новій редакції Порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів, а також внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням у частині визначення зобов'язань державного замовника, пов'язаних з офсетною діяльністю.

Проектом постанови передбачається спрощення механізму підготовки та укладення офсетних договорів, врегулювання питань розподілу повноважень під час проведення переговорів з іноземними постачальниками з одночасним посиленням ролі офсетного бенефіціара.

***

- доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яким пропонується внести зміни до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, Питань надання послуг з вивезення побутових відходів.

- пропозиції СПО об'єднань профспілок щодо відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, попередньо надані головному розробнику, знайшли відображення у доопрацьованому проекті.

***

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання формування рахунків на оплату послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», розроблений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

***

- надісланий Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт» (доопрацьований) (реєстр. №2475а-д від 09.07.2018, внесений народними депутатами України Козирем Б.Ю., Дубневичем Я.В. та іншими.

Метою законопроекту є правове врегулювання правовідносин в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах та встановлення економічних та організаційних засад діяльності внутрішнього водного транспорту.

***

- проект наказу Адміністрації Держспецзв'язку «Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження або пониження класної кваліфікації військовослужбовцям та працівникам, які обіймають посади водіїв у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України».

Метою проекту є врегулювання питань підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, які проходять службу або працюють у Держспецзв'язку.

***

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги», розробленого Мінрегіоном.

Метою проекту є зменшення надмірного адміннавантаження на фізичних та юросіб у сфері благоустрою, галузі поховання та житловій сфері, а також врегулювання процедури надання адмінпослуг у сферах житлово-комунального господарства.

ПРЕС-ЦЕНТР

Подробнее ...

КМУ Про підвищення оплати праці педагогічних працівників на 1 тарифний розряд

ываыв

11.01.2018 №02-5/9                                                                                                                       Кабінет Міністрів України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» стосовно збільшення на 1 тарифний розряд розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників закладів освіти, розроблений Міністерством освіти і науки України, і не погоджується з запропонованим рішенням. Підтримуючи пропозиції про підвищення тарифних розрядів для педагогічних працівників, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, організаційні ланки Профспілки, за наслідками обговорення на місцях попереднього проекту, вимагають одночасного підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати для всіх педагогічних працівників усіх типів закладів та установ освіти, а також науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року.

Підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати лише тим педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету, призведе до ще більшого порушення міжпосадового рівня оплати праці як безпосередньо серед педагогічних працівників, так і серед педагогічних і науково-педагогічних працівників. Прийняття положень про можливість розгляду Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів питання підвищення посадових окладів іншим категоріям педагогічних працівників та науково-педагогічних працівників за наслідками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 року, які до того ж не уповноважені на прийняття рішень про оплату праці працівників освіти, спричинить конфліктні ситуації як між педагогічними працівниками різних типів закладів освіти, зокрема, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, так і між ними і науково-педагогічними працівниками.

Передбачені проектом рішення викличуть справедливе невдоволення владою низькою оцінкою складної, важливої, відповідальної педагогічної праці. Відповідно до Бюджетного кодексу України переважаюча більшість закладів освіти, а саме: заклади дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, перед вищої освіти, та частина закладів вищої освіти, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Прийняття норми про підвищення на 1 тарифний розряд посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам усіх типів закладів та установ освіти з 1 січня 2018 року стимулюватиме місцеві органи влади до виконання попередніх урядових рішень щодо належного наповнення місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії, посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

Тому ЦК Профспілки вимагає передбачення в постанові Кабінету Міністрів України норми про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року, змінивши її на назву «Про підвищення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників».

Голова Профспілки                                                                                            Г.Ф.Труханов

Подробнее ...

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України стосовно збільшення розміру надбавки за престижність

ываыв

11.01.2018 №02-5/14                                                                                                             Кабінет Міністрів України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» стосовно збільшення розміру надбавки за престижність педагогічної праці та використання коштів освітньої субвенції і не погоджується з запропонованими змінами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 передбачено встановлення надбавки педагогічним працівникам усіх установ і закладів освіти у граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). Попри те, що проектом передбачається збільшення граничного розміру надбавки до 30%, запропоноване її обмеження мінімальним розміром 5%, враховуючи недостатність видатків на освіту та ментальність осіб, які приймають рішення та впливають на його прийняття щодо конкретного педагогічного працівника та зважаючи на наявну практику застосування постанови Уряду № 373, фактично означатиме зменшення суми надбавки до 5% посадового окладу переважаючій більшості педагогічних працівників.

Запропонована норма «до» 30% щодо її встановлення з 1 січня 2018 року керівникам закладів загальної середньої освіти, їх заступникам, вчителям, викладачам закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, а не її фіксована величина в розмірі 30%, зважаючи на вищезазначені причини, також не буде реалізованою у повній мірі. Такою ж нереалізованою буде норма про встановлення надбавки в розмірі до 30%, яку пропонується запровадити з 1 січня 2018 року для керівників пілотних шкіл та шкіл, в яких навчання у початкових класах здійснюється за стандартами Нової української школи, їх заступників, вчителів цих шкіл та вчителів української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин. Тому ЦК Профспілки вимагає встановлення в постанові норми про виплату надбавки з 1 січня 2018 року в фіксованому розмірі 30% керівникам пілотних шкіл та шкіл, в яких навчання у початкових класах здійснюється за стандартами Нової української школи, їх заступникам, вчителям таких шкіл, а також вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин, а всім іншим педагогічним працівникам - у фіксованому розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). З 1 вересня 2018 року таку надбавку встановити у фіксованому розмірі 30% всім іншим педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», то з ними не можна погодитися, оскільки обсяги освітньої субвенції та її залишки на кінець бюджетного періоду мають витрачатися на ту мету, яка зафіксована у статті 1032 Бюджетного кодексу України, а саме на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників.

Голова Профспілки                                                          Г.Ф.Труханов

Подробнее ...

МОН Про підвищення оплати праці педагогічних працівників на 1 тарифний розряд

ываыв

10.01.2018 №02-5/8                                   Міністерство освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» стосовно збільшення на 1 тарифний розряд розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників закладів освіти і вважає за необхідне зауважити наступне.

Підтримуючи пропозиції про підвищення тарифних розрядів для педагогічних працівників, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, організаційні ланки Профспілки, за наслідками обговорення на місцях попереднього проекту вимагають прийняття рішення про одночасне підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати для всіх педагогічних працівників усіх типів закладів та установ освіти, а також науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року. Підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати лише тим педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету, призведе до ще більшого порушення міжпосадового рівня оплати праці як безпосередньо серед педагогічних працівників, так і серед педагогічних і науково-педагогічних працівників. Прийняття положень про можливість розгляду Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів питання підвищення посадових окладів іншим категоріям педагогічних працівників та науково-педагогічних працівників за наслідками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 року, які до того ж не уповноважені на прийняття рішень про оплату праці працівників освіти, спричинить конфліктні ситуації як між педагогічними працівниками різних типів закладів освіти, зокрема, дошкільних,

позашкільних, професійно-технічних, так і між ними і науково-педагогічними працівниками. Передбачені проектом рішення викличуть справедливе невдоволення владою низькою оцінкою складної, важливої, відповідальної педагогічної праці. Відповідно до Бюджетного кодексу України переважаюча більшість закладів освіти, а саме: заклади дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, перед вищої освіти, та частина закладів вищої освіти, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Прийняття норми про підвищення на 1 тарифний розряд посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам усіх типів закладів та установ освіти стимулюватиме місцеві органи влади до виконання попередніх урядових рішень щодо належного наповнення місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії, посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

ЦК Профспілки вимагає передбачення в проекті постанови Кабінету Міністрів України норми про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року, змінивши її на назву «Про підвищення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників».

Голова Профспілки                                                                                 Г.Ф.Труханов

Подробнее ...

МОН Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України стосовно збільшення розміру надбавки за престижність

ываыв

11.01.2018 №02-5/13                                 Міністерство освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» стосовно збільшення розміру надбавки за престижність педагогічної праці та використання коштів освітньої субвенції і не погоджується з запропонованими змінами. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 передбачено встановлення надбавки педагогічним працівникам усіх установ і закладів освіти у граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). Попри те, що проектом передбачається збільшення граничного розміру надбавки до 30%, запропоноване її обмеження мінімальним розміром 5%, враховуючи недостатність видатків на освіту та ментальність осіб, які приймають рішення та впливають на його прийняття щодо конкретного педагогічного працівника та зважаючи на наявну практику застосування постанови Уряду № 373, фактично означатиме зменшення суми надбавки до 5% посадового окладу переважаючій більшості педагогічних працівників. Запропонована норма «до» 30% щодо її встановлення з 1 січня 2018 року керівникам закладів загальної середньої освіти, їх заступникам, вчителям, викладачам закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, а не її фіксована величина в розмірі 30%, зважаючи на вищезазначені причини, також не буде реалізованою у повній мірі. Такою ж нереалізованою буде норма про встановлення надбавки в розмірі до 30%, яку пропонується запровадити з 1 січня 2018 року для керівників пілотних шкіл та шкіл, в яких навчання у початкових класах здійснюється за стандартами Нової української школи, їх заступників, вчителів цих шкіл та вчителів української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин. Тому ЦК Профспілки вимагає встановлення в постанові норми про виплату надбавки з 1 січня 2018 року в фіксованому розмірі 30% керівникам пілотних шкіл та шкіл, в яких навчання у початкових класах здійснюється за стандартами Нової української школи, їх заступникам, вчителям таких шкіл, а також вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин, а

всім іншим педагогічним працівникам - у фіксованому розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). З 1 вересня 2018 року таку надбавку встановити у фіксованому розмірі 30% всім іншим педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», то з ними не можна погодитися, оскільки обсяги освітньої субвенції та її залишки на кінець бюджетного періоду мають витрачатися на ту мету, яка зафіксована у статті 1032 Бюджетного кодексу України, а саме на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників.

Голова Профспілки                                                          Г.Ф.Труханов

Подробнее ...

СПО Про підвищення оплати праці педагогічних працівників стосовно збільшення на 1 тарифний розряд

ываыв

11.01.2018 №02-7/10          Спільний представницький орган об’єднань профспілок

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» стосовно збільшення на 1 тарифний розряд розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників закладів освіти, розроблений Міністерством освіти і науки України, і не погоджується з запропонованим рішенням. Підтримуючи пропозиції про підвищення тарифних розрядів для педагогічних працівників, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, організаційні ланки Профспілки, за наслідками обговорення на місцях попереднього проекту вимагають одночасного підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати для всіх педагогічних працівників усіх типів закладів та установ освіти, а також науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року.

Підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати лише тим педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету, призведе до ще більшого порушення міжпосадового рівня оплати праці як безпосередньо серед педагогічних працівників, так і серед педагогічних і науково-педагогічних працівників. Прийняття положень про можливість розгляду Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів питання підвищення посадових окладів іншим категоріям педагогічних працівників та науково-педагогічних працівників за наслідками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 року, які до того ж не уповноважені на прийняття рішень про оплату праці працівників освіти, спричинить конфліктні ситуації як між педагогічними працівниками різних типів закладів освіти, зокрема, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, так і між ними і науково-педагогічними працівниками.

Передбачені проектом рішення викличуть справедливе невдоволення владою низькою оцінкою складної, важливої, відповідальної педагогічної праці. Відповідно до Бюджетного кодексу України переважаюча більшість закладів освіти, а саме: заклади дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, перед вищої освіти, та частина закладів вищої освіти, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Прийняття норми про підвищення на 1 тарифний розряд посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам усіх типів закладів та установ освіти стимулюватиме місцеві органи влади до виконання попередніх урядових рішень щодо належного наповнення місцевих бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії, посилення фінансово-бюджетної дисципліни. Тому ЦК Профспілки вимагає передбачення в постанові Кабінету Міністрів України норми про підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2018 року, змінивши її на назву «Про підвищення оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників».

Голова Профспілки                                                                                  Г.Ф.Труханов

Подробнее ...

СПО Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України стосовно збільшення розміру надбавки за престижність

ываыв

11.01.2018 №02-7/12 Спільний представницький орган об’єднань профспілок

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» стосовно збільшення розміру надбавки за престижність педагогічної праці та використання коштів освітньої субвенції і не погоджується з запропонованими змінами. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 передбачено встановлення надбавки педагогічним працівникам усіх установ і закладів освіти у граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). Попри те, що проектом передбачається збільшення граничного розміру надбавки до 30%, запропоноване її обмеження мінімальним розміром 5%, враховуючи недостатність видатків на освіту та ментальність осіб, які приймають рішення та впливають на його прийняття щодо конкретного педагогічного працівника та зважаючи на наявну практику застосування постанови Уряду № 373, фактично означатиме зменшення суми надбавки до 5% посадового окладу переважаючій більшості педагогічних працівників. Запропонована норма «до» 30% щодо її встановлення з 1 січня 2018 року керівникам закладів загальної середньої освіти, їх заступникам, вчителям, викладачам закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, а не її фіксована величина в розмірі 30%, зважаючи на вищезазначені причини, також не буде реалізованою у повній мірі. Такою ж нереалізованою буде норма про встановлення надбавки в розмірі до 30%, яку пропонується запровадити з 1 січня 2018 року для керівників пілотних шкіл та шкіл, в яких навчання у початкових класах здійснюється за стандартами Нової української школи, їх заступників, вчителів цих шкіл та вчителів української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин. Тому ЦК Профспілки вимагає встановлення в постанові норми про виплату надбавки з 1 січня 2018 року в фіксованому розмірі 30% керівникам пілотних шкіл та шкіл, в яких навчання у початкових класах здійснюється за стандартами Нової української школи, їх заступникам, вчителям таких шкіл, а також вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин, а всім іншим педагогічним працівникам - у фіксованому розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати). З 1 вересня 2018 року таку надбавку встановити у фіксованому розмірі 30% всім іншим педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», то з ними не можна погодитися, оскільки обсяги освітньої субвенції та її залишки на кінець бюджетного періоду мають витрачатися на ту мету, яка зафіксована у статті 1032 Бюджетного кодексу  України, а саме на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників.

Голова Профспілки                                                                      Г.Ф.Труханов

Подробнее ...

ОК підвищення окладів з 1 січня 2018 року

ываыв

09.01.2018 № 02-8/4 Головам обласних, Київської міської організацій Профспілки працівників освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України привертає увагу на необхідність дотримання трудових прав членів профспілки з числа працівників закладів та установ освіти у зв’язку з підвищенням з 1 січня 2018 року розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу. Відповідно абзацу третього примітки 1 Додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», яким затверджено Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Абзацом другим примітки 1 до Додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 № 81 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557» також передбачено, що посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року. Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 року затверджено в розмірі 1762 гривні. Згідно з приміткою 2 до Додатку 1 до наказу Міносвіти № 557 посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 - відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні. Тому з 1 січня 2018 року розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників закладів та установ освіти визначаються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС 1762 гривні, тобто підвищуються на 10,125% з відповідним їх заокругленням.

Голова Профспілки                                                                      Г.Ф.Труханов

Подробнее ...

Розміри посадових окладів 2012-2018

Розміри посадових окладів 2012-2018

Без названия

Подробнее ...

Інформація щодо пленуму 06.12.2017 р

Без названия

ІНФОРМАЦІЯ

щодо повноважень виборних органів організаційних ланок Профспілки в сучасних умовах в частині захисту соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки

Реалізація виборними профспілковими органами повноважень та гарантій, направлених на забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів освітян базується на нормах, визначених КЗпП України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом Профспілки та положеннями про їх організації.

Актуальність питання, винесеного на порядок денний пленуму, продиктована як змінами в трудовому законодавстві, так і реформуванням системи освіти, подальшим розширенням повноважень органів місцевого самоврядування, їх децентралізацією.

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» визначає, де, в яких випадках та кого представляють і захищають профспілки. Так стаття 19 названого Закону, конкретизуючи положення статті 2 Закону про профспілки, визначає такі рівні представництва:

 • в органах державної  влади;
 • в органах місцевого самоврядування;
 • у відносинах з роботодавцями;
 • у відносинах з іншими об’єднаннями громадян.

Отже можна сказати, що виборні органи структурних ланок Донецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки здійснюють захист трудових прав працівників навчальних закладів через представництво в органах державної влади, управлінських структурах освітньої галузі, а також шляхом співпраці з  депутатами усіх рівнів.

Готуючись до сьогоднішнього засідання нами зібрано детальні інформації з кожної членської організації,  які проаналізовано та узагальнено. Запитаєте – для чого? У народі кажуть, що погані ті лікарі, які лікують наслідки, а не причину хвороби. Профспілкові працівники повинні навчитися мовою хімічної науки «аналізувати, синтезувати та застосовувати», або ж, переклавши на нашу мову, «здійснювати моніторинг, приймати правильні рішення та переходити до конкретних дій».

Сьогодні, як ніколи раніше, надзвичайно важливо нам зберегти організаційну єдність задля щоденного захисту наших спілчан. Важливо «втримати руку на пульсі», запобігти руйнівним нововведенням, і для цього використати різні форми профспілкового захисту.

Забезпечення дієвого представництва профспілкових працівників, активістів у органах місцевого самоврядування (радах усіх рівнів) є надзвичайно актуальним.

Закон України «Про місцеві вибори» (595-VIII від14.07.2015), а також партійний принцип формування місцевих рад нівелювали професійний підбір депутатів, що позначилось на зменшенні кількості представників від освітянського середовища.

У місцеві ради по області обрано депутатами 105 працівників установ та закладів освіти, з них профспілкових активістів – лише 7 осіб. В середньому на кожну районну, міську  раду припадає по 5 депутатів-освітян.Але і це представництво позитивно впливає на вирішення багатьох питань нашої галузі в місцевих бюджетах.

Ми неодноразово переконалися, що влада може прислухатися лише до потужних профспілкових об’єднань. Широко представлені наші профспілкові організації в громадських радах при органах виконавчої влади, але з кожним роком втрачає значення діяльність координаційних рад профспілок під керівництвом обласних рад профспілок.

З прийняттям Закону України «Про соціальний діалог в Україні» особливого значення набуло питання представництва й визначення репрезентативності організацій працівників і роботодавців під час ведення колективних переговорів з укладення угод.

Підтверджено репрезентативність Донецької обласної  організації Профспілки працівників освіти і науки України на території, підконтрольній українській владі, налагоджена робота зі службою посередництва і примирення в Донецькій області, налагоджуються шляхи співпраці з іншими галузевими профспілками, що знаходяться в Донецькій області, організовано роботу Донецького обкому профспілки щодо відновлення діяльності профспілкових об'єднань Донецької області, затверджено «Основні напрями роботи обласної організації на 2016-2020 р.р», в тому числі, в частині представництва і повноважень профспілкових органів та гарантій їх діяльності

Одним з пріоритетних напрямків обласної організації профспілки є робота з соціальними партнерами.

Простежуються певні результати роботи з департаментом освіти і науки. В рамках соціального діалогу проходили зустрічі з директором департаменту, обговорено заходи щодо спільної роботи Донецького обкому профспілки з департаментом. Представники Донецького обкому профспілки введені до складу обласної атестаційної комісії, колегії департаменту, представник обласної організації- член ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,  на завершальному етапі питання підписання Угоди між Департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації та обласним комітетом.

Станом на 1 січня 2016 р. в закладах і установах освіти Донецької області укладено / продовжує дію 1131 колективний договір. Кількість охоплених колективно-договірним регулюванням трудових, соціально-економічних відносин в закладах і установах освіти Донецької області – 45 379 осіб, що складає 83,2% від загальної кількості працюючих.

Донецький обласний комітет Профспілки, організаційні ланки обласної організації  здійснюють  моніторинг стану виплати заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення.

Педагогічним працівникам здійснювали обов’язкові доплати за окремі види педагогічної діяльності, виплачували надбавки за вислугу років.

Слід відзначити, що положення угод та колдоговорів були спрямовані, насамперед, на підвищення рівня соціального захисту працівників шляхом запровадження додаткових, порівняно з чинним законодавством, трудових і соціально-побутових пільг працюючим, членам їх сімей.

Йдеться, для прикладу, про надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків науково-педагогічним працівникам, доплата за класне керівництво, перевірка зошитів, завідування кабінетом та інші види педагогічної роботи, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників. В деяких організаціях ця винагорода виплачувалась у максимальному розмірі (Краматорська, Лиманська міські організації Профспілки; Волноваська, Маріїнська, Олександрівська, Покровська районні організації Профспілки).

Трохи погіршився стан виплати надбавки за престижність праці: Бахмутська МОП – 15%, Вугледарська МОП, Мирноградська МОП, Селидівська МОП – 10%, Бахмутська РОП, Великоновосілківська РОП, Волноваська РОП – 10%, Мангушська РОП – 15%, у Нікольській РОП вона встановлена в мізерному розмірі 1,0%.

На підставі колдоговорів та угод реалізуються окремі норми законодавства, механізм забезпечення яких не визначений. Йдеться, зокрема, про організацію підвезення до місця роботи педагогічних працівників сільської місцевості. В Донецькій області організованим підвезенням нині забезпечено 169 педагогічних працівників, які згідно із законодавством мають на це право. Так, зокрема, Лиманська ОТГ, Великоновосілківська РОП,Мангушська РОП, Маріїнська РОП, Бахмутська РОП.

На користь зазначених форм соціального діалогу з громадськістю, територіальними громадами свідчить, для прикладу, факт суттєвого пом’якшення наслідків негативного впливу заходів з оптимізації мережі навчальних закладів, відстоювання виплати за престижність, підвищення заробітної плати працівників на 2 тарифні розряди (постанова КМУ від 14.12.2016 р. №974), відрахування 0,3% ФОП згідно з ст. 44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»

Поширені форми взаємовідносин Профспілки з державними органами влади, органами місцевого самоврядування та роботодавцями. В їх числі проведення спільних заходів: нарад, конференцій, семінарів, обговорень, круглих столів, протокольних зустрічей, консультацій, обмін інформацією, узгоджувальні процедури для регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців. Налагоджені робочі контакти представників обох сторін для оперативного вирішення поточних питань та визначення завдань на перспективу.

Безпосередньо в навчальних закладах згідно із законодавством соціальний діалог забезпечується спільним вирішенням питань запровадження, перегляду та змін норм праці, в т.ч. розподілення навчального навантаження, тарифікації; оплати праці, умов виплати та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат; робочого часу і часу відпочинку; застосування підсумованого обліку робочого часу тощо. З профспілковими комітетами погоджуються графіки змінності та надання відпусток; з дозволу профкому здійснюється залучення працівників до надурочних робіт та робіт у вихідні дні; профкоми беруть участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про стимулювання працівників; вони активно співпрацюють в атестаційних комісіях та ін.

Через механізми соціального партнерства організаційними ланками Профспілки вирішуються основні статутні цілі і завдання щодо захисту соціально-трудових, професійних прав та інтересів працівників і студентів, забезпечується виконання постанов, пленумів, президій Донецького обласного комітету Профспілки, нормативних та керівних документів ЦК Профспілки.

На сьогоднішній день ми  стурбовані низьким рівнем зарплат, погіршенням матеріального становища членів профспілки, підвищенням розміру оплати за газ та тарифів на комунальні послуги для населення, зниженням соціальних гарантій, ходом реформування навчальних закладів, станом закладів освіти в умовах Нової школи та в рамках закону України «Про об’єднані територіальні громади», а тому спрямовуються всі зусилля на вирішення цих проблем.

Донецьким обкомом Профспілки надсилаються звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства і відомства України, в органи місцевої влади та депутатам всіх рівнів.

Представники нашої обласної організації Профспілки брали участь в акціях протесту, зборах підписів тощо.

Має позитивний досвід участь профспілок у проведенні Парламентських слухань щодо правового забезпечення реформи освіти в Україні. Стали корисними виступи керівників обласних організацій Профспілки на виїзних засіданнях комітету Верховної ради України з питань науки і освіти, де освітлені питання освітньої галузі в певних регіонах країни (2015 рік, 2017 рік Донецька область Постанова 55 КМУ про надбавку для медпрацівників зони АТО, фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації)

Протягом 2017 року обкомом надано 107 юридичних консультацій з різних правових питань.

За 2017 рік за зверненнями профспілок усунуто 62 порушення чинного законодавства, з них роботодавцями 30 порушень, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування – 32 порушення.

Згідно журналів вихідної кореспонденції Донецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України за 2017 рік на 36 письмових звернень було надано 36 письмових відповідей – роз’яснень з чинного законодавства.

З метою забезпечення представництва у відносинах з роботодавцями керівники виборних профспілкових органів беруть активну участь у роботі колегій органів управління освітою, атестаційних комісій, експертних груп по перевірці діяльності навчальних закладів на відповідність державним стандартам, проведенні нарад керівників навчальних закладів.

У більшості міст і районів періодично проводиться спільний з відділом освіти розгляд питань з охорони праці, правового та соціального захисту.

Згідно зі статтею 40 закону України «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності» члени виборних органів профспілок, безперешкодно відвідують та оглядають місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;вимагають і одержують від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці

Тому пріоритетом у роботі Профспілки залишається збереження найціннішого – життя і здоров’я працівників галузі, студентської та учнівської молоді, створення для них належних і безпечних умов праці та навчання. Це участь профспілки в певних заходах:

 • Проведення огляду-конкурсу стану умов та охорони праці в закладах освіти області та участь у Всеукраїнському етапі (перемоги);
 • Моніторинг і запобігання виробничому травматизму, членство у комісіях з розслідування нещасного випадку на виробництві;
 • Навчання з питань охорони праці;
 • проведення атестації робочих місць,
 • контроль за виплатами за умовами праці та наданням додаткових відпусток, тощо.

Донецький обком Профспілки, первинні профспілкові організації вищих навчальних закладів відповідно до планів роботи, затверджених на засіданнях профспілкових комітетів, на виконання ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» зосереджують увагу на питаннях захисту соціально-економічних прав студентів, аспірантів, докторантів, здійснення контролю за своєчасною виплатою стипендії та створенням належних умов для навчання та проживання в гуртожитках, організації харчування, медичного огляду, оздоровлення.

Важливим інструментом забезпечення соціально-економічних прав та інтересів осіб, які навчаються, є угоди між ректорами та профспілковими комітетами первинних профспілкових організацій студентів.

Студентські профкоми спрямовують свою діяльність на забезпечення своєчасної та повної виплати стипендії студентам. Представники профспілкових організацій входять до складу вченої ради вишу, є членами стипендіальних комісій та здійснюють контроль за призначенням академічних та соціальних стипендій, її індексації. забезпечення погодження наказів про призначення стипендій з профспілковими комітетами.

Прикладом повноважень виборних профспілкових органів по захисту соціально-економічних прав і гарантій  являється здійснення захисту духовних інтересів членів профспілки, розвиток культурно-масової спортивної та оздоровчої роботи. Це проведення в містах, районах та вищих навчальних закладах фестивалів, конкурсів, свят, вечорів вшанування ветеранів педагогічної праці, концертів та інших заходів. Організація для освітян, ветеранів, студентської молоді екскурсійних поїздок, туристичних турів та студентських форумів.

За сприяння та матеріальної підтримки Донецького обкому Профспілки, профспілкових організацій освітяни мали можливість оздоровитися в санаторіях, базах відпочинку, дитячому оздоровчому таборі «Ластівка».

В народі кажуть:осведомлен, значитвооружен. Тому обласною, міськими, районними, вузівськими  організаціями продовжується робота з формування і розвитку корпоративного інформаційного простору, поширення застосування сучасних комунікаційних технологій, зокрема використання Інтернету, Web-сайтів, сторінок в соціальних мережах для інформування членів профспілки про дію норм чинного  законодавства та внесення до нього змін, надання  консультацій і роз’яснень з правових питань.

У підсумку можна сказати, що в кожній членській організації області проводиться  певна робота з органами місцевого самоврядування, виконавчої влади, представниками депутатського корпусу. У різних формах і з різними наслідками. Але саме тепер, коли життя щоденно кидає нам політичні та економічні виклики, прийшла пора зрозуміти, що тільки передбачення і вивчення актуальних проблем, вчасне доведення їх суті до тих, хто має право на прийняття рішень – це шлях до взаєморозуміння та співпраці в інтересах кожного спілчанина. А ініціатором такої спільної роботи заради спільної мети повинні стати профспілкові активісти як люди небайдужі, комунікабельні, впливові.

Разом з тим у нас ще існують невикористані резерви для поліпшення зазначеного напряму роботи.

При аналізі останніх подій у суспільному житті країни, а також ряду законопроектів, зокрема, «Про Державний бюджет на 2018 рік», не виникає жодного сумніву у тому, що наступного року ми не будемо «спочивати на лаврах». Без сумніву, нас чекає важкий і непередбачуваний рік.

Подробнее ...

Проект Закону України "Про освіту" для використання в роботі

Шановні колеги!

Надсилаємо вам відповідь Міністерства фінансів України щодо проекту Закону України "Про освіту" для використання в роботі.
З повагою,
Донецька ООППОіН України
Подробнее ...

Пропозиції до проекту Закону України "Про освіту"

607 a

Керівникам закладів освіти, головам ПК

Шановні колеги!

Надсилаю для використання у роботі пропозиції до проекту Закону України «Про освіту» реєстраційний № 3491-д, прийнятого у першому  читанні (додається).

Подробнее ...

Руководителям учреждений образования, председателям ПК

 Без названия

В связи с формированием заявок обкомом Профсоюза согласно заключенных договоров с санаторными учреждениями (информ. бюллетень №6, 2017), прошу до 15.05.2017 подать заявки в Константиновскую ГОП на оздоровление членов Профсоюза вашего учреждения для бронирования сан-кур. мест с последующим 10% удешевлением за счет обкома Профсоюза.

Подробнее ...

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 10

Без названия

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

10 (10)

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

ТА ДІЛОВОДСТВО

в первинних профспілкових

організаціях Профспілки

Подробнее ...

Керівникам, головам ПК

iNFO LOGO

 

Керівникам, головам ПК 

21.02.2017 о 14.00 в школі мистецтв відбудеться засідання Президії Костянтинівської МОП. Прошу забезпечити присутність членів Президії 

Голова МОП              І. П. Поплавський

додаток 1

1. Жадан О. І. - НВК "Ліцей із ЗШ"

2. Теслюк І. В. - НВК "Ліцей із ЗШ"

3. Хроміхін А. І. - МНВК

4. Рєзнікова К. І. - ЗШ № 15

5. Пеняшкіна С. І. - ДНЗ № 34

6. Лазуткіна Н. Ф. - ДНЗ №14

Подробнее ...

Матеріали для використання в роботі

ываыв

Головам міських, районних,

районних у містах, вузівських

організацій Профспілки працівників

освіти і науки України

Шановні колеги!

Надсилаємо матеріали, надані ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, для використання в роботі.

Додатки: 1. Лист ЦК Профспілки № 02-8/72 від 10.02.2017 р.;

2. Наказ МОНУ № 81 від 20.01.2017 р.

 

В. о. голови Донецької обласної

о рганізації Профспілки

працівників освіти і науки України                                                                          Т. М. Заморська

Подробнее ...

Информация о переносе сроков Всеукраинской акции протеста

iNFO LOGO

Уважаемые коллеги, направляем вам информацию для использования в работе  о переносе сроков Всеукраинской акции протеста. Просьба довести ее до сведения в ваших в коллективах.


И. о. председателя                                  И. П. Поплавский

Подробнее ...

Председателям ПК учреждений образования

iNFO LOGO

Председателям ПК учреждений образования

Уважаемые коллеги, прошу обеспечить сбор и обобщение статистических данных 2016 года по форме 1Ф-1, утвержденной постановлением Президиума ФПУ от 13.12.2006г №П-8-18. Статотчет прошу направить на электронный адрес Константиновской городской организации Профсоюза работников образования и в бумажном виде до 5 декабря 2016 года.

Подробнее ...

Руководителям учреждений образования

iNFO LOGO

Руководителям учреждений образования

Прошу обеспечить явку членов президиума Константиновской городской организации Профсоюза работников образования на заседание Президиума, которое состоится 17.11.2016 в 14.00 в школе искусств.

Подробнее ...

Руководителям учреждений, председателям ПК

iNFO LOGO

Руководителям учреждений, председателям ПК

Прошу до 15.11.2016 предоставить в городскую организацию Профсоюза списки детей сотрудников учреждений образования с 01.01.2003 года рождения по настоящее время включительно на получение новогодних подарков.

Заявку оформлять по форме:

№    Ф.И. О. родителя      Ф. И. ребенка        дата рожд        дом. адрес     подпись

 

 

И. о. Председателя  городской организации Профсоюза               И. П. Поплавский

Подробнее ...

Информационные бюллетени

iNFO LOGO

Шановні колеги! розміщуємо для вас у вкладці "Вложения" інформаційні бюлетені щодо організаційної роботи та діловодства в первинних профспілкових організаціях профспілки.

 

Завантажити 9

Завантажити 10

Подробнее ...

Телефонограмма. Семинар - практикум

iNFO LOGO

Прошу обеспечить явку председателей ПК учреждений образования города на семинар -практикум, который состоится  04.11.2016 в 12.30 в малом зале школы искусств.

 Председателям ПК подготовить вопросы для приглашенных специалистов:

- юристу ДООППОНУ,

-главному специалисту по охране труда ДООППОНУ,

-главному специалисту пенсионного фонда.

 

И. о. председателя Константиновской ГОП    И.П. Поплавский

Подробнее ...

Всесвітній день дій за гідну працю

2014 10 GidnaPratsya

Шановні колеги!

Щорічно 7 жовтня світова та українська спільнота відзначають Всесвітній день дій за гідну працю, встановлений в 2008 році за ініціативою Міжнародної конфедерації профспілок.

Президія Федерації профспілок України прийняла Звернення з нагоди Всесвітній день дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю.

Висилаємо для використання в роботі  профспілок текст цього звернення.

Подробнее ...

Угода

УГОДА 

між міським управлінням освіти Костянтинівської міської ради та міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки

yak-oformiti-veliku-ugodu

Подробнее ...

СТАТУТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СТАТУТ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

statut

Подробнее ...

Для информирования членов Профсоюза

Без названия
Уважаемые коллеги!
Высылаем для использования в работе материалы ФПУ. Просьба распечатать  и ознакомить членов коллективов.
Подробнее ...

Про нас

Костянтинівська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України об’єднує працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти, працівників міського управління освіти та Фонду соціального страхування.

 
 
 
 

Контакти

Тел.: 06272-2-74-37                 м.Костянтинівка, площа Перемоги, 3             posvkost@gmail.com

Увага Оголошення!!!!!!

Увага Оголошення!!!!!!

Корисна інформація

Корисна інформація

http://www.zoofirma.ru/

Консоль отладки Joomla!

Сессия

Результаты профилирования

Использование памяти

Запросы к базе данных