wrapper

Останні новини

Останні Новини

Останні Новини (65)

Порядок поділу класів на групи – не змінюватиметься

250px-Logo of Ministry of Education and Science of Ukraine.svg

                                               ЦК Профспілки працівників

                                               освіти і науки України

                                               вул. Ярославська, 6, м. Київ, 04071

За результатами розгляду листа від 21.09.2018 No 02-5/520 щодо доопрацювання проекту наказу МОН «Про затвердження Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року No 128» (далі - проект) інформуємо.

Проект розроблено відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про загальну середню освіту», згідно з якою порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Проект для громадського обговорення було оприлюднено на офіційному веб-сайті МОН з 18.09.2018 по 15.10.2018. За цей час надійшло понад 200 повідомлень з пропозиціями та зауваженнями. Разом з цим, інформуємо, що з урахуванням пропозицій, що надійшли в процесі громадського обговорення, а також з метою недопущення погіршення умов організації освітнього процесу прийнято рішення про доцільність збереження існуючого правового регулювання поділу класів на групи при вивченні окремих предметів.

Принагідно висловлюємо ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вдячність за небайдужість до процесів удосконалення законодавства про освіту та сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

Заступник Міністра                                                                                                      Павло ХОБЗЕЙ

Подробнее ...

Акція протесту

Акція протесту

        Прошу провести 9 жовтня 2018 року  в трудових колективах попереджальну Всеукраїнську  акцію протесту проти антисоціальної урядової політики, підвищення цін, тарифів  з прийняттям відповідних резолюцій (телеграм, листів-підписів на адресу Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України)   
        До 11.09.1018 в МОП надати інформацію про кількість учасників та надати листи-підписи.

 

5453453453453453453453453

Подробнее ...

Пропозиції Профспілки щодо проектуЗакона "Про повну загальну середню освіту" для обговорення в колективах.

Пропозиції Профспілки щодо проектуЗакона "Про повну загальну середню освіту" для обговорення в колективах.

Подробнее ...

Позиція ЦК Профспілки щодо Проекту постанови Кабінету Міністрів України

Без названия

Повторно !!!  «Про вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

15.03.2018 № 02-7/214 Федерація профспілок України ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вкотре розглянув доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» і повідомляє, що висловлена профспілкою позиція в листах від 20.06.2017 № 02-7/325, від 23.11.2017 № 02-7/561, від 27.12.2017 № 02-7/625 та інших на адресу Федерації профспілок України та Спільного представницького органу об’єднань профспілок стосовно попередніх аналогічних проектів залишається незмінною. Ще раз відзначаємо, що відповідно до статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються засади регулювання праці і зайнятості. Кодексом законів про працю України, Законом України «Про оплату праці» не передбачено норм щодо оплати праці працівників, зокрема бюджетної сфери, на основі Єдиної тарифної сітки. Наміри органів державної влади, що були реалізовані внесенням змін у 2008 році до статті 13 Закону України «Про оплату праці», які полягали у наданні права Кабінету Міністрів України здійснювати оплату праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, на підставі актів цього вищого органу виконавчої влади в межах бюджетних асигнувань, Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 визнано такими, що не відповідають Конституції України.

Цим рішенням визнано також неконституційними зміни до статті 57 Закону «Про освіту» стосовно встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів та установ освіти на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Зазначене Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання. Механізм оплати праці на основі ЄТС спотворено внаслідок змін, прийнятих Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII, про включення до розміру мінімальної заробітної плати доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат з внесенням змін до редакцій статті 95 Кодексу законів про працю України, статті 3 Закону України «Про оплату праці» і застосування прожиткового мінімуму при визначенні посадових окладів та ставок заробітної плати бюджетників замість мінімальної заробітної плати.

На даний час знівельовано по 11 тарифний розряд з 25 розрядів ЄТС рівень оплати праці працівників, які виконують просту, малокваліфіковану роботу, з висококваліфікованими фахівцями та професіоналами, керівниками структурних підрозділів навчальних закладів, серед яких університети, академії, інститути. З урахуванням прогнозних показників Бюджетної резолюції на 2018-2020 роки, якою передбачається встановлення мінімальної зарплати з 1 січня 2019 року - 4 173 грн. і з 1 січня 2020 року - 4 425 грн., а розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2019 року - 1 921 грн., з 1 січня 2020 року - 2 073 грн., у 2018 -2020 роках таке сплющення досягне 8 тарифного розряду з запропонованих проектом 18 тарифних розрядів, тобто стосуватиметься більшої половини працюючих у бюджетній сфері. Зважаючи, що передбачається віднесення посад учителів, викладачів, вихователів, вихователів- методистів, майстрів виробничого навчання, методистів, практичних психологів, педагогів-організаторів та інших педагогічних працівників, які мають вищу освіту, до 7-10 тарифних розрядів, у переважної більшості з них заробітна плата буде однаковою з заробітною платою прибиральників, двірників, вахтерів та інших робітників, що виконують просту, малокваліфіковану працю. На рівні мінімальної буде заробітна плата керівників структурних підрозділів вищих та інших закладів освіти, які пропонується віднести до 6-8 тарифних розрядів, а також музичних керівників, керівників гуртків, посади яких віднесено до 7 -8 тарифних розрядів. Досить сумнівними та нереалізованими виглядають наміри надати право керівникам самостійно встановлювати розміри посадових окладів залежно від груп за оплатою праці відповідної категорії працівників, особливо в умовах сучасного стану фінансового забезпечення установ та закладів бюджетної сфери, зокрема закладів та установ освіти. Наголошуємо, що доопрацьованим проектом, як і низкою попередніх, не враховано норми статті 61 щойно прийнятого Закону України «Про освіту», частиною другою якої передбачено встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Пунктом 1 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» передбачено, що абзаци перший і третій частини другої статті 61 цього Закону, тобто встановлення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат та найменшого посадового окладу науково-педагогічного працівника на 25 відсотків вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії, набирають чинності з 1 січня 2018 року та реалізуються відповідно до підпункту 1 пункту 6 цього розділу, в якому Кабінету Міністрів України доручено забезпечити до 2023 року поетапну реалізацію положення частини другої статті 61 цього Закону, передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно розміру збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім роком, і затвердити відповідні схеми посадових окладів.

Оплата праці на основі тарифної сітки можлива лише щодо працівників наскрізних професій, зокрема прибиральників приміщень, двірників, сторожів, машиністів з прання білизни, комірників, кастелянок, касирів, інспекторів тощо із забезпеченням розміру першого тарифного розряду не нижче розміру мінімальної заробітної плати. ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вимагає від Федерації профспілок України висловити категоричний протест намірам прийняття в запропонованій Міністерством соціальної політики України редакції постанови Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», скасування постанов Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту», а також від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», скасування надбавок за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання), за складність, напруженість у роботі, що виплачуються у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки), і наполягає на неприпустимості надання згоди на її запровадження під час розгляду проекту. Реформування оплати праці має бути спрямовано на створення передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах, урахування рекомендацій міжнародних організацій, зокрема ЮНЕСКО, щодо рівнів оплати праці відповідних категорій працівників, в першу чергу, шляхом забезпечення законодавчих норм, зазначених у статті 61 Закону України «Про освіту», затвердження Кабінетом Міністрів України схеми посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників, встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду тарифної сітки на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати щодо працівників наскрізних професій. Голова Профспілки Г.Ф.Труханов

 

Подробнее ...

Лист ЦК Профспілки на Міністерство освіти і науки України

ываыв

02.03.2018 № 02-5/150

                                              Міністру освіти і науки України

                                              Л.М.Гриневич

Шановна Ліліє Михайлівно!

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в рамках реалізації положень Галузевої угоди на 2016-2020 роки звертається до Вас з приводу необхідності вжиття міністерством заходів для поліпшення стану фінансового забезпечення закладів і установ освіти, як безпосередньо підпорядкованих міністерству, так і тих, що фінансуються з місцевих бюджетів, дотриманням трудових прав педагогічних працівників цих закладів, необхідністю підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, інших установ і закладів освіти. Питання стану фінансового забезпечення трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників закладів освіти в умовах запровадження Закону України «Про освіту» в 2018 році розглянуто президією ЦК Профспілки працівників освіти і науки України 27 лютого 2018 року, за наслідками якого прийнято відповідну постанову (матеріали додаються).

Членами президії ЦК Профспілки відзначено, що видатки на освіту на 2018 рік передбачено в обсязі 6,71% ВВП, проти передбачених статтею 78 освітянського закону не менше 7% ВВП та минулорічних 7,2 % ВВП. Обсяги освітньої субвенції затверджено в сумі 61,7 млрд. гривень, що більше минулого року на 9,1 млрд. гривень, або на 17,3%. Розподілений обсяг освітньої субвенції складає 59,6 млрд. гривень. Забезпечено обсягами освітньої субвенції 734 місцеві бюджети, або 65,2% від їх кількості, без урахування 163 бюджетів, інформація з яких відсутня. Аналіз матеріалів, що надійшли від територіальних організацій Профспілки засвідчує, що нерозподілена сума освітньої субвенції складала на початок року 2,2 млрд. гривень, або 3,6% від затверджених видатків проти законодавчо установленого 1%. Недостатньо освітньої субвенції виділено 391 місцевому бюджету у сумі близько 3,0 млрд. гривень.

В 1036 місцевих бюджетах місцевими радами затверджено видатки на потреби закладів загальної середньої освіти, без урахування освітньої субвенції, у обсягах 23,3 млрд. Гривень. Додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що передбачена 24 обласним бюджетам у сумі 16,5 млрд. гривень, розподілено 631 місцевому бюджету в сумі 7,1 млрд. гривень, що складає лише 43% від її загального обсягу. Додаткова потреба 475 місцевих бюджетів у видатках на фінансування господарських потреб закладів загальної середньої освіти та оплату праці непедагогічного персоналу складає 4,2 млрд. Гривень.

Обсяги видатків на фінансування дошкільних навчальних закладів затверджено в 944 місцевих бюджетах у сумі 21,2 млрд. гривень, а їх додаткова потреба у 305 бюджетах складає 897,5 млн. Гривень. Обсяги, затверджені у 736 місцевих бюджетах на фінансування позашкільної освіти, становлять 3,5 млрд. гривень, а їх додаткова потреба у 263 бюджетах складає 176,1 млн. гривень.

На фінансування закладів професійно-технічної освіти, що перебувають у сфері впливу Профспілки, у 35 місцевих бюджетах заплановано суму 4,5 млрд. гривень, а додатково необхідно 147, 0 млн. Гривень. На фінансування вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у 22 місцевих бюджетах закладено 2,0 млрд. гривень, а обсяги додаткової потреби складають 109,5 млн. Гривень. На фінансування інших установ та закладів освіти 696 місцевими бюджетами передбачено 3,2 млрд. гривень, а додаткова потреба 237 бюджетів складає 257,6 млн. гривень.

Недостатньо коштів на фінансування вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що підпорядковані міністерству. Потреба 66 вищих закладів освіти у видатках за загальним фондом становить 117,8 млн. гривень, у тому числі на оплату праці – 45,0 млн. гривень, а за спеціальним фондом – 84,3 млн. Гривень, у тому числі на оплату праці – 25,4 млн. Гривень. Загальна сума видатків місцевих бюджетів, які необхідні додатково для забезпечення потреб загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, вищих та інших навчальних закладів і установ, що фінансуються з місцевих бюджетів з урахуванням освітньої субвенції, становить до кінця 2018 року 8,8 млрд. Гривень. Досить негативно сприйнято факт про залишки невикористаної освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів, які станом на 1 січня 2018 року становили 4,1 млрд. гривень, або 8% від розподіленого обсягу. У повному обсязі використано освітню субвенцію лише у 89 місцевих бюджетах з їх загального числа 1288, що складає 7% їх загальної кількості. Таким чином в розрахунку на одного педагога недоотримана ним сума зарплати становить 9 тис. гривень на рік.

Попри норми до статті 61 закону «Про освіту», що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії має встановлюватися на рівні трьох мінімальних заробітних плат, а науково- педагогічного працівника – на 25% його перевищувати, та його Прикінцеві та перехідні положення, якими ці гарантії знижено до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з досягненням цього їх рівня до 2023 року з щорічним підвищенням пропорційно збільшенню доходів Державного бюджету та зобов’язаннями Кабінету Міністрів України затвердити відповідні схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) з підвищенням їх за кожною наступною категорією не менше ніж на 10%, фактично станом на 1 січня 2018 року найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти, який відповідає 10 тарифному розряду, лише в 2 рази перевищує прожитковий мінімум та вдвічі нижчий від передбаченого прикінцевими положеннями закону «Про освіту», складаючи 3528 гривень. Внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 11.01.2018  № 22 про підвищення на 10% посадових окладів та ставок заробітної плати лише педпрацівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, збурено трудові колективи педагогів дошкільних, позашкільних та інших закладів освіти, яких оминуло таке рішення.

При цьому в незаконному листі міністерства від 30.01.2018 № 1 /9-64, спрямованому на місця, вводиться нова норма, що не відповідає нормі Урядової постанови № 22, за якою занижується розмір посадових окладів та ставок заробітної плати висококваліфікованих вчителів, які мають педагогічні звання та сіх інших педагогічних працівників ліцеїв, гімназій, колегіумів, шкіл-інтернатів, тому числі спеціальних та для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, а також дитячих будинків, порівняно з розмірами, передбаченими цією постановою. Недостатність затверджених місцевими радами обсягів місцевих бюджетів та освітньої субвенції, а також неефективне її використання, призводять до порушення трудових прав працівників.

Загострилася проблема з виплатою педагогічним працівникам надбавки «за престижність педагогічної праці» з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України № 23. Начебто позитивне рішення Уряду про збільшення граничного розміру надбавки до 30%, але з обмеженням її найменшим розміром 5%, фактично призвело в більшості територій до зменшення вчителям заробітної плати впродовж січня–лютого у зв’язку зі зниження розміру надбавки з 20% до 5%, яка виплачувалася з дотриманням положень Галузевої угоди. У переважній більшості регіонів на 2018 рік передбачаються видатки на виплату надбавки «за престижність педагогічної праці» у розмірі 5%, у декотрих 10-20%. Випадки про її фінансове забезпечення у розмірі 30% відсутні. Мають місце випадки, коли видатки на виплату допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам в поточному році передбачаються на рівні 50%. Досить гострою є проблема з оплатою за завідування навчальними кабінетами, майстернями у закладах загальної середньої освіти. У значній частині територій не оплачується праця вчителів за таке завідування з мотивів відсутності атестації навчальних кабінетів та майстерень чи відповідного їх оснащення.

З прийняттям як зазначених постанов Кабінету Міністрів України, так і минулорічної щодо просування на 2 тарифні розряди ЄТС лише посад педагогічних працівників порушено співвідношення між рівнем оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників. Не передбачено підвищення з 1 січня 2018 року посадових окладів та ставок заробітної плати за галузевою ознакою викладачам спеціальних дисциплін, керівникам, їх заступникам та іншим педагогічним працівникам закладів професійно-технічної та передвищої освіти, навчально-виховних комплексів та об’єднань, тренерам-викладачам.

Продовжується знецінення праці кваліфікованих працівників через значний відрив від розміру мінімальної заробітної плати величини базового посадового окладу ЄТС та включення до мінімальної заробітної плати надбавок, доплат, винагород, премій. Однаковою стала заробітна плата працівників, посади яких відносяться до 11 тарифного розряду включно. Диференціація заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, здійснюється шляхом встановлення надбавок та доплат лише частково, як правило, працівникам централізованих бухгалтерій, груп з господарського обслуговування, водіям та деяким іншим.

Незабезпеченість обсягами освітньої субвенції окремих місцевих бюджетів, її нерівномірний та не пропорційний розподіл між ними спричинений недосконалими підходами, зафіксованими у формулі розподілу освітньої субвенції, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 1088.

Зважаючи на викладене вище, ЦК Профспілки розраховує на вжиття Міністерством освіти і науки України заходів та дій, спрямованих на:

фінансове забезпечення галузі освіти, в обсягах, що перевищують 7% ВВП, включаючи обсяги освітньої субвенції та додаткової дотації місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів загальної середньої освіти, а також видатків на підготовку кадрів закладами вищої освіти, що необхідні для забезпечення трудових прав педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників на оплату праці відповідно до норм законодавства та положень Галузевої угоди на 2016-2020 роки;

підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників усіх установ та закладів освіти, а також науково-педагогічних працівників, тренерів-викладачів; затвердження схеми посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до вимог закону «Про освіту»;

скасування обмеження мінімального розміру надбавки «за престижність педагогічної праці» педагогічним працівникам з установленням її 30% фіксованої величини;

удосконалення формули розподілу освітньої субвенції з тим, щоб обрахунки за її складовими були максимально наближені до потреб закладів на оплату праці педагогічних працівників, враховуючи фактичну наповнюваність класів, їх поділ на групи при вивченні окремих предметів;

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» щодо обов’язкового спрямування освітньої субвенції виключно на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, оплата праці яких здійснюється за рахунок субвенції, як захищеної статті державного бюджету та неприпустимості спрямування її залишків на оновлення матеріально-технічної бази;

використання залишків освітньої субвенції, що утворилася на 1 січня 2018 року виключно на оплату праці педагогічних працівників, не допускаючи її утворення у фінансовому році.

З повагою

                          Голова Профспілки                                                                                        Г.Ф. Труханов

Подробнее ...

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096

ываыв

 

19.02.2018 № 02-8/127                                         Головам обласних,

Київської міської організацій

Профспілки працівників

освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України доводить до відома і використання в роботі постанову Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 72 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096», а також постанову Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» з урахуванням внесених змін.

Відповідно до зазначеної постанови запроваджуються доплати у розмірі 20% за класне керівництво у підготовчих класах спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2008 за № 1219/15910. Запроваджено також доплату за роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти у граничному розмірі 20%.

Установлено, що зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах). При цьому зазначаємо, що при погодженні проекту зазначеної постанови ЦК Профспілки неодноразово наполягав на запровадженні підвищень ставок заробітної плати та посадових окладів педагогічних та інших працівників, які працюють в цих класах та групах, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» за роботу в навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку або за наявності в них таких груп.

До запровадження цих змін при оплаті праці вчителів та інших працівників, які працюють в інклюзивних класах та групах, слід дотримуватися рекомендацій Сторін Галузевої угоди, зафіксованих у пункті 6.3.23 Угоди, щодо встановлення педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних класах, підвищених розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пунктів 28, 29 та 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, а також надбавки за складність у роботі в розмірі до 50% посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, які мають бути враховані в угодах нижчого рівня і згідно з пунктом 1.4 Угоди є обов’язковими для включення до колективних договорів. Додаток: на 3 аркушах. Голова Профспілки Г.Ф.Труханов

Подробнее ...

Підвищення престижність ПП з 1 січня 2018 року на 30%

ываыв

 

30.01.2018 № 02-8/67                                                         Головам обласних, Київської міської

                                             організацій Профспілки працівників

                                             освіти і науки України

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на запити з місць щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 23 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набирає чинності з 1 січня 2018 року, повідомляє наступне.

Зазначеною постановою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» та від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».

Змінами до постанови Кабінету Міністрів України № 373 граничний розмір надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування, тобто усім педагогічним працівникам, збільшено з 20% до 30% посадового окладу (ставки заробітної плати). Обмежено мінімальний розмір надбавки всім педагогічним працівникам величиною не менше 5%, який був відсутній у попередній редакції постанови Кабінету Міністрів України № 373.

Але підвищення розміру надбавки до 30% розмежовано у часі залежно від посад педагогічних працівників, типів закладів освіти, предметів навчального плану. Встановлено, що з 1 січня 2018 року надбавка в граничному розмірі до 30%, тобто від 20% до 30% включно, встановлюється керівникам закладів загальної середньої освіти, їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям та викладачам закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, які викладають предмети згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти. До закладів загальної середньої освіти належать: школа I - III ступенів; спеціалізована школа (школа-інтернат) I - III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів; гімназія (гімназія-інтернат) - навчальний заклад II - III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю; колегіум (колегіум-інтернат) - навчальний заклад II - III ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю; ліцей (ліцей-інтернат) - навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу); школа-інтернат I - III ступенів - навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги; спеціальна школа (школа-інтернат) I - III ступенів - навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; санаторна школа (школа-інтернат) I - III ступенів - навчальний заклад з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування;  школа соціальної реабілітації - навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат); вечірня (змінна) школа II - III ступенів - навчальний заклад для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання; навчально-реабілітаційний центр - навчальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, що діють за Статутами, розробленими відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» в редакції до змін, внесених Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VII, а також заклади, перелік яких затверджено статтею 9 Закону України «Про загальну середню освіту», з урахуванням змін, внесених Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VII, серед яких: початкова школа - заклад освіти I ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту; гімназія - заклад середньої освіти II ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту; ліцей - заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту, або як структурні підрозділи закладу загальної середньої освіти I - II, II - III чи I – III ступенів; спеціальна школа - заклад загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; санаторна школа - заклад загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування; школа соціальної реабілітації - заклад загальної середньої освіти для дітей, які відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання; навчально-реабілітаційний центр - заклад загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку; міжшкільний ресурсний центр (міжшкільний навчально-виробничий комбінат), що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти; спеціалізована мистецька школа (школа-інтернат) - заклад спеціалізованої освіти I - III або II - III ступенів мистецького профілю; школа-інтернат (ліцей-інтернат) спортивного профілю - заклад спеціалізованої освіти I - III або II - III ступенів спортивного профілю (заклад із специфічними умовами навчання); військовий (військово-морський) ліцей, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою - заклад спеціалізованої освіти II - III або III ступенів військового профілю для дітей з 13 років; науковий ліцей, науковий ліцей-інтернат - заклад спеціалізованої освіти II - III або III ступеня наукового профілю.

Відповідно до переліку посад педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963, до посад керівників закладів загальної середньої освіти зокрема відносяться:

- директори, їх заступники з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи; завідувачі філією, заступники завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи; завідувачі навчальної (педагогічної) частини закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення; вчителі (включаючи вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів), викладачі загальноосвітніх дисциплін закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти. При цьому розмір надбавки з 1 січня 2018 р. не може бути меншим, ніж 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) та не вище 30% таким педагогічним працівникам: керівникам шкіл, в яких апробують державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної  середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988, їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям таких шкіл; керівникам шкіл, в яких навчання хоча б в одному з початкових класів здійснюватиметься за державним стандартом початкової освіти в рамках реалізації зазначеної Концепції, їх заступникам, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників, вчителям таких класів зазначених шкіл; вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин, зокрема російською та іншими, що передбачені відповідними навчальними планами закладів загальної середньої освіти.

Всім іншим педагогічним працівникам усіх типів закладів та установ освіти, зокрема дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти, методичних установ тощо, надбавка в розмірі до 30% посадового окладу (ставки заробітної плати), тобто від 20% до 30 % включно, може бути встановлена з 1 вересня 2018 року.

При цьому привертаємо увагу на неприпустимість зменшення надбавки педагогічним працівникам, яким вона виплачувалась у граничному розмірі 20% з дотриманням вимог пункту 6.3.20 Галузевої угоди на 2016-2020 роки, яким Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти встановлювати її в максимальному розмірі, а також положень пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, відповідно до якого педагогічним працівникам виплачується щомісячно заробітна плата, встановлена при тарифікації, незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Наголошуємо на необхідності дотримання також вимог статті 32 Кодексу законів про працю України та пункту 5.3.17 Галузевої угоди, відповідно до яких про зміну істотних умов праці, зокрема розмірів оплати, працівники, серед яких педагогічні, мають бути повідомлені не пізніше ніж за два місяці.

Згідно з пунктом 1.4 Угоди її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов'язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 6, зокрема доповнено нормою про спрямування субвенції на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, в таких типах закладів освіти, як державні заклади вищої освіти, перелік яких визначено додатком 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», фінансове забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюватиметься з місцевих бюджетів, та комунальні заклади вищої освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти. Додаток: на 2 аркушах – постанова КМУ від 23.03.2011 № 373, з рахуванням змін, внесених постановою КМУ від 11.01.2018 № 23; на 6 аркушах – постанова КМУ від 14.01.2015 № 6, з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 11.01.2018 № 23

Голова Профспілки                                         Г.Ф.Труханов

Подробнее ...

Звіт про семінар-навчання Костянтинівської МОП

Звіт про семінар-навчання Костянтинівської МОП

21.08.2017-23.082017 на базі ВСП ДЗОтаВ "Ластівка" ДООППОНУ відбувся виїзний семінар-навчання профспілкового активу Костянтинівської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України за темою «Організаційна робота в первинних профспілкових організаціях закладів освіти»

Семінар-навчання було проведено у форматі  Квест-експрес. Працювали станції:

-          Працюючи-працюй (мотивація членства в Профспілці, діловодство), відп.  Жадан О. І.

-          Молодо-зелено (організація роботи з молоддю), відповідальна  Коцефан О. А.

-          Будь здоров (організація спортивно-оздоровчої роботи), відповідальна Пенішкіна С. І.

-          Створи свято, відповідальна Резнікова К. І.

-          Paper-relax (подарунок власними руками),  відповідальна Теслюк І. В.

Хроміхіним А. І. було проведено семінар-практикум з охорони праці в закладах освіти.

Також учасники взяли участь в конкурсі пісні, спортивних змаганнях, були відзначені подарунками та призами.

Всі учасники отримали відповідний Сертифікат.

Семінар було організовано під керівництвом спеціалістів Донецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України та проведено членами президії Костянтинівської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

Фотоматеріали додаються.

 

IMG 3001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее ...

Профспілка вимагає затвердження паспортів бюджетних програм для ВНЗ

1488194041 c xlПрофспілка вимагає затвердження паспортів бюджетних програм для ВНЗ

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України спрямував звернення до Міністерства освіти і науки України з приводу вжиття термінових дій для затвердження паспортів бюджетних програм «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» і «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики».

Як зазначається у зверненнях на адресу ЦК Профспілки, затримка затримки виплати заробітної плати працівникам та стипендії студентам вищих навчальних закладів пов’язана з зволіканням у поданні міністерством до Державного казначейства України паспортів бюджетних програм. Зокрема йдеться про бюджетні програми «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» та «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики».

Внаслідок цього працівники ВНЗ отримали лише аванс за лютий 2017 року. Стипендію змогли отримати студенти лише тих навчальних закладів, де відповідно до порядку вона виплачується до 18 лютого.

Призупинення ж фінансових операцій ВНЗ щодо сплати податків, внесків, оплати рахунків за отримані послуги та товари загрожує заборгованістю вишів перед державою, фондами та постачальниками.

Профспілка наголошує, що своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів вимагається пунктом 5 статті 22 Бюджетного кодексу України.

 

За інформацією

Подробнее ...

Руководителям учреждений образования, председателям ПК

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2016 р. № 974
Київ

Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2015 р., № 55, ст. 1806; 2016 р., № 16, ст. 626) зміну, що додається.

2. Підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, здійснюється з 1 січня 2017 року.

Підвищення посадових окладів педагогічних працівників усіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, здійснюється з 1 вересня 2017 року.

3. Органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 1 вересня 2017 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 974

ЗМІНА,
що вноситься у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Підрозділ 2 розділу I викласти в такій редакції:

“2. Інші навчальні заклади та установи освіти

Керівні та педагогічні працівники

Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), їх філій

14-18

Директор (завідувач) навчально-методичного закладу

15-18

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації

15

Завідувач (директор): дошкільного навчального закладу, школи естетичного виховання, позашкільного навчального закладу

12-16

Керівник фізичного виховання

10-13

Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу

11-13

Завідувач лабораторії технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)

11-13

Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)

11-14

Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки

9-10

Вчителі (всіх спеціальностей), викладачі, вихователі, вихователі-методисти, логопеди, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання, педагог з професійного навчання, методист, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог

10-14

Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі

10-12

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації

14

Помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання

9-12

Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету

9-12

Керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий

9-12

Перекладач-дактилолог

10

Методист університету, академії, інституту, методист із складання кінопрограм

9-12”.

 

Публікації  

Подробнее ...

Про нас

Костянтинівська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України об’єднує працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти, працівників міського управління освіти та Фонду соціального страхування.

 
 
 
 

Контакти

Тел.: 06272-2-74-37                 м.Костянтинівка, площа Перемоги, 3             posvkost@gmail.com

Увага Оголошення!!!!!!

Увага Оголошення!!!!!!

Корисна інформація

Корисна інформація

http://www.zoofirma.ru/